Gemeente Groningen en waterschappen willen noordelijk belastingkantoor

Groningen - B en W van de gemeente Groningen en de dagelijks besturen van de noordelijke waterschappen willen starten met een noordelijk belastingkantoor voor de heffing van lokale belastingen.

Als de algemeen besturen van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân op 6 en 12 juli ‘ja’ zeggen, is de oprichting een feit. Het kantoor zal op z’n vroegst medio 2017 operationeel zijn.

1,7 miljoen euro besparen

De voorbije maanden is onderzocht of het rendabel is om samen te werken in 1 belastingkantoor en welke consequenties dit heeft voor betrokkenen. Daaruit bleek dat op jaarbasis ruim 1,7 miljoen euro bespaard kan worden.

1 aanslagbiljet

Voor inwoners van de gemeente Groningen betekent de oprichting van een noordelijk belastingkantoor dat ze nog maar 1 aanslagbiljet krijgen voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. In het centrale belastingkantoor, voorlopig nog het ‘Noordelijk Belastingkantoor’ genoemd, zullen in beginsel alle lokale gemeentelijke belastingen van de gemeente Groningen en de 3 waterschappen ondergebracht worden. Het nieuwe kantoor biedt op termijn ook de mogelijkheid om meer gemeenten in Noord-Nederland te faciliteren.

Hefpunt

Momenteel heft en int Hefpunt de waterschapsbelastingen namens de 3 waterschappen. Alle belastingmedewerkers van Hefpunt en de gemeente Groningen kunnen mee naar de nieuwe organisatie.

Kwalitatieve slag

Volgens wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen brengt een dergelijke samenwerking in 1 kantoor veel voordelen met zich mee. “Efficiencyvoordelen zijn er natuurlijk omdat we straks met 1 kantoor kosten kunnen besparen. Maar kwalitatief wordt er ook een slag gemaakt voor medewerkers en burgers, die straks 1 aanslag krijgen en 1 bedrag betalen, ook bij gespreide betaling. En zodra meer gemeenten aanhaken, geldt dit ook voor hun inwoners.”

Logisch samenwerking te zoeken

Voorzitter Bé de Winter van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt en bestuurder bij Wetterskip Fryslân: “Er is veel dat gemeenten en waterschappen bindt. We opereren in elkaars werkgebied en stemmen al veel af. Het is dan ook vanzelfsprekend om de samenwerking op te zoeken. We kunnen kennis bij elkaar brengen en gezamenlijk investeren in bijvoorbeeld nieuwe ICT-toepassing. Daar kunnen de inwoners van ons werkgebied en onze medewerkers van profiteren.”