Akkoord Groningen Spoorzone - PostNL over aankoop PostNL-locatie

Groningen - Groningen Spoorzone heeft met PostNL overeenstemming bereikt over de aankoop van de PostNL-locatie aan de zuidzijde van het Hoofdstation. De aankoop maakt het mogelijk om de geplande busonderdoorgang te verkorten.

De verkorte busonderdoorgang is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ dat B en W woensdag vrijgaven voor inspraak. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de bouw van het op 18 februari 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijke Functioneel Ontwerp (RFO) mogelijk.

Gestrekt busstation

De verkorte busonderdoorgang vanaf de Stationsweg naar de zuidzijde van het Hoofdstation maakt het mogelijk straks een gestrekt busstation aan de zuidkant te realiseren. Gestrekt wil zeggen dat alle haltes zich aan 1 lang busperron bevinden. Het voordeel hiervan is dat een veiliger situatie ontstaat, doordat voetgangers niet hoeven over te steken. Bovendien is alles ‘gelijkvloers’ en is het busperron per lift/ roltrap voor iedere reiziger bereikbaar. Daarnaast kan de aansluiting van de Rivierenbuurt bij het stationsgebied worden verbeterd. Hoewel het in de huidige plannen om 6 haltes gaat, wordt in het bestemmingsplan rekening gehouden met een volledig busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Een besluit hierover is nog niet genomen. De gemeenteraad doet hierover naar verwachting later dit jaar een uitspraak.

PostNL

Na sloop komt op de huidige PostNL-locatie naast de busonderdoorgang een groenvoorziening. Samen met bewoners uit de directe omgeving wordt dit de komende tijd verder ingevuld. Daarbij wordt ook gekeken naar behoud van parkeergelegenheid. De huidige gebruikers van het gebouw moeten uiterlijk 1 juni 2018 het pand verlaten. Daarna wordt het pand gesloopt. In het PostNL-pand is momenteel onder ander de ‘Big Building’ voor start-ups gevestigd. Zij kunnen tot 1 juni 2018 gebruik blijven maken van het gebouw. De gemeente staat met de initiatiefnemers van de ‘Big Building’ in contact, onder andere over de periode na 1 juni 2018. De gemeente vindt het belangrijk dat start-ups een eigen plek hebben in de stad.

Kiss and Ride

Groningen Spoorzone wil ook aan de slag met de noordwestkant van het Hoofdstation, de zogenaamde Westflank. Dit betreft de realisatie van een zogenaamde Kiss and Ride-halte (K+R) en een taxistandplaats. Deze worden direct aangesloten op het perron. Verder is het de bedoeling om hier minstens 800 parkeerplekken voor fietsen te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet ook in de mogelijkheid om de ‘fietsflat’ aan de westzijde van het station binnen het stationsgebied te verplaatsen. Voor deze plannen moet de gemeenteraad nog wel middelen beschikbaar stellen.

Monumentale waarde

Groningen Spoorzone gaat er vanuit dat geen substantiële aanpassingen aan het stationsgebouw worden gedaan. Om het nieuwe station te kunnen realiseren, moeten wel het seinhuis en een deel van de perronkappen (tijdelijk) worden verwijderd. Uitgangspunt is de architect ruimte voor een integraal ontwerp te geven. Uiteraard met respect voor de monumentale waarde.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het bestemmingsplan maakt de verkorte busonderdoorgang, evenals de aanleg van een fietstunnel, een ondergrondse fietsenstalling en de zuidentree in de toekomst planologisch mogelijk. B en W hebben het bestemmingsplan nu als ontwerp voor inspraak vrijgegeven. Het plan ligt in de periode van 16 juni tot en met 27 juli ter inzage bij de gemeente. Dinsdag 28 juni wordt bovendien een inloopbijeenkomst gehouden in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, tussen 19.30 en 21.30 uur. Meer informatie is ook te vinden op de website van Groningen Spoorzone: www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. Op basis van alle reacties wordt naar verwachting in het najaar het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

Project Groningen Spoorzone

In Groningen wordt de komende jaren hard gewerkt aan het spoor en het Hoofdstation. dit om tegemoet te komen aan de wensen van de treinreizigers en om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken. De gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Rijk, spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en NS hebben hiervoor de handen ineen geslagen binnen het project Groningen Spoorzone. Het ontwerp bestemmingsplan dat nu voorligt is een volgende stap in het realiseren van het project. Het totale project bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het Hoofdstation, naast de busonderdoorgang. Er komt daarnaast een fietstunnel tussen het stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de zuidkant van het Hoofdstation. Naar station Groningen Europapark komt een vierde spoor en het opstelterrein wordt verplaatst naar de gemeente Haren. Het gehele project moet in 2021 zijn afgerond.