Explosieve stijging scooterdiefstallen in Stad

GRONINGEN -  Scooters zijn roofgoed in Groningen. Het aantal diefstallen van scooters in de stad, en meer specifiek in de wijk Paddepoel, is de afgelopen twee jaar explosief gestegen.

De politie probeert de hausse aan scooterdiefstallen terug te brengen. Er wordt extra gesurveilleerd en er worden scooter-/bromfietscontroles gehouden in de Groningse wijken. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de diefstallen. Sinds februari van dit jaar heeft de politie een opmerkelijke stijging van het aantal scooterdiefstallen geregistreerd. Het aantal diefstallen in Paddepoel sprong daarbij vooral in het oog. In de afgelopen twee jaar zijn de diefstallen van scooters in de stad Groningen toegenomen. In 2014 werd er in totaal 448 keer aangifte gedaan. In 2015 waren dat er 980. Sinds februari 2016 is er weer sprake van een stijging en is er inmiddels 224 keer aangifte gedaan.