Hinder aan ringweg in Groningen door werkzaamheden

Groningen - Weggebruikers moeten in de periode 20 juni - 27 augustus rekening houden met hinder op de ringweg in Groningen.

Vanaf het knooppunt Driebond tot aan het Reitdiep wordt in stil asfalt aangelegd, er komt nieuwe belijning en nieuwe bebording, en aan Ring Noord worden de geluidsschermen vervangen. Tijdens de werkzaamheden moeten weggebruikers rekening houden met minder rijstroken en omleidingen. De provincie Groningen raadt automobilisten aan alert te zijn en hun snelheid aan te passen. De werkzaamheden aan de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg hebben in totaal 5 jaar geduurd. Hierna zijn deze gedeelten van de ring klaar om de komende omleidingen voor de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg op te vangen.

Fasering werkzaamheden

Van 20 juni tot 22 juli: aanbrengen afwateringssysteem langs de noordelijke ringweg. Hiervoor moeten de huidige geluidsschermen worden verwijderd. Doorgaand verkeer blijft dan mogelijk met beperking van rijstroken. Af en toe zijn op- en/of afritten afgesloten. • Van 15 juli tot 18 juli: werkzaamheden Plataanbrug en asfalteringswerkzaamheden. De noordelijke ringweg wordt dan tussen de westelijke ringweg en de Bedumerweg volledig afgesloten. • Van 14 augustus tot 26 augustus: aanbrengen van nieuw asfalt op de oostelijke ringweg. Doorgaand verkeer blijft mogelijk met vermindering van rijstroken. Op- en/of afritten zijn dan afwisselend afgesloten. • Verbindingslus oostelijke ringweg naar noordelijke ringweg en de noordelijke ringweg vanaf de aansluiting Eemshavenweg/ Ring Oost richting centrum zijn in het weekend van 30 en 31 juli afgesloten. • Verbindingslus noordelijke ringweg naar oostelijke ringweg is in het weekend van 9 en 10 juli afgesloten. • Van 29 juli tot 5 augustus: aanbrengen nieuw asfalt op de noordelijke ringweg (gedeelte Bedumerweg - Oostelijke Ringweg). Doorgaand verkeer blijft mogelijk met beperking van rijstroken. Af en toe zijn op- en/of afritten afgesloten. • In het weekend van 9 en 10 juli is de afrit Eemshavenweg naar de oostelijke ringweg afgesloten. Dit geldt ook voor het weekend van 12-14 augustus en van 17-19 augustus.Van 1 augustus tot 26 augustus: langs de noordelijke ringweg worden nieuwe geluidsschermen aangebracht. Doorgaand verkeer blijft mogelijk met beperking van rijstroken. Af en toe zijn op- en/of afritten afgesloten. Meer informatie: www.ringgroningen.nl.