Herexamentrainingen voor vwo- en havo leerlingen bij RUG

Groningen - Rijksuniversiteit Groningen biedt zaterdag 18 en zondag 19 juni herexamentrainingen aan voor vwo- en havoleerlingen. De RUG doet dat in samenwerking met Progress Onderwijsondersteuning.

De herexamentraining is bedoeld voor zowel leerlingen die onverhoopt zijn gezakt als voor leerlingen die graag een hoger gemiddelde willen halen om zo hun lotingskans voor de studie van hun eerste keuze te vergroten. De herexamentraining wordt gegeven in de vwo-vakken Biologie, Economie, Management & Organisatie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B en Wiskunde C, en in de havo-vakken Natuurkunde, Wiskunde A en Wiskunde B.

Individuele begeleiding

De herexamentraining kenmerkt zich door een sterke individuele begeleiding. In elke groep van maximaal 12 leerlingen is per 6 leerlingen 1 docent aanwezig. Daarnaast krijgt iedere leerling een door de RUG ontwikkelde syllabus met uitleg en opgaven, en wordt tijdens de herexamentraining veel aandacht besteed aan wat er mis ging tijdens het centraal schriftelijk examen van het eerste tijdvak. Leerlingen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 juni 13.00 uur inschrijven voor een herexamentraining. Meer informatie: www.examentrainingvo.nl