O2G2 in zee mee Haagse architect

GRONINGEN - LIAG architecten en bouwadviseurs uit Den Haag mag het nieuwe Integraal Kind Centrum Ebbingekwartier ontwerpen. Dat heeft de beoordelingscommissie van O2G2 besloten.

In het Integraal Kind Centrum Ebbingekwartier (IKC) krijgen 2 locaties van de Borgmanschool (Jacobijnestraat en Kijk in ’t Jatstraat) en SKSG gebouw waarin onderwijs en opvang (naast elkaar) gerealiseerd worden. Het IKC biedt plek aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

Goede score op kwaliteitsaspecten

De beoordelingscommissie, bestaande uit een afvaardiging van leerkrachten, ouders en medewerkers Huisvesting van O2G2, kende LIAG een goede score toe op de kwaliteitsaspecten ‘visie op de opgave, duurzaamheid en bouworganisatie’. Ook op het financiële aspect kregen ze een goede score van de commissie. De architect is integraal verantwoordelijk voor het ontwerp, de constructie en installatie van het nieuwe IKC op het Ebbingekwartier.

Van overlegtafel naar tekentafel

Met de keuze van de architect breekt een mooie tijd aan voor de Borgmanschool. Van de overlegtafel naar de tekentafel, zodat ideeën worden omgezet in concrete voorstellen voor het Integraal Kind Centrum. Het ontwikkelingsgericht onderwijs van de Borgmanschool zal in het nieuwe gebouw terug te zien zijn. Functionele ruimtes met een flexibele schil, zodat het gebouw zich vormt naar de behoefte van de kinderen op het gebied van onderwijs, opvang en zorg. De nieuwe accommodatie moet het mogelijk maken om beter in te kunnen spelen op specifieke behoeftes van kinderen.

Definitieve schetsen in het najaar

LIAG architecten en bouwadviseurs zal de definitieve schetsen naar verwachting in het najaar opleveren. In de tussentijd is er overleg met de beoordelingscommissie en krijgen betrokkenen schetsen te zien waarop ze mogen reageren.