Ruime 7 voor Alfa-college in JOB-monitor 2016

Groningen - Studenten van het Alfa-college zijn in toenemende mate tevreden over het onderwijs op hun school. Dat blijkt uit de 2-jaarlijkse JOB-Monitor, het landelijke studenttevredenheidsonderzoek van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB).

Studenten gaven hun opleiding in 2014 gemiddeld een 7,0. In 2016 is dit cijfer gestegen naar een 7,2. Dit is boven het landelijk gemiddelde van een 7,0.

Rapportcijfer

Ook het rapportcijfer van studenten voor het Alfa-college als geheel is gestegen, van een 6,6 naar een 6,9. Hier scoort het Alfa-college boven het landelijk gemiddelde (6,6). De stijging in waardering is zichtbaar in alle regio’s waarin het Alfa-college actief is: Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Naast de rapportcijfers geven studenten hun mening over diverse thema’s. Op een 5-puntsschaal scoort het thema veiligheid op bijna alle locaties een 4 of hoger. Ook het thema persoonlijke aandacht, evenals de kwaliteit van docenten, scoort rond of net onder de 4. Bij alle thema’s is sprake van een stijging ten opzichte van 2014.

Uitdaging

Studenten vinden dat ze genoeg leren op school en hebben goed contact met hun docenten. Ze verwachten wel iets meer uitdaging. Het College van Bestuur is trots op de behaalde resultaten en ziet kansen voor verdere verbetering. Wim Moes, voorzitter van het College van Bestuur: “De onderwijskwaliteit is goed en studenten worden goed begeleid. Wij hebben echter ook bemerkt dat studenten meer uitgedaagd willen worden. Daarom werken we hard aan het opzetten van contextrijke leeromgevingen en het aanbieden van nieuwe onderwijsvormen. Dit doen wij in samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio. Verder zijn er al diverse excellentieprogramma’s en internationale stages waar studenten ontzettend veel van leren, ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Hier gaan we de komende jaren nog veel meer aandacht aan schenken.”

60 % van de studenten

In totaal hebben ongeveer 7000 studenten van het Alfa-college meegedaan aan de JOB-Monitor. Dat is ongeveer 60 % van de gehele studentpopulatie. Het Alfa-college gebruikt de resultaten van de JOB-Monitor om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Opleidingen bespreken de uitslagen met studenten en ondernemen waar nodig concrete verbeteracties.