Studenten bovengemiddeld tevreden over ROC Menso Alting

Groningen - Studenten van Menso Alting Groningen geven hun opleiding een 7,3 en het aspect school een 7,7. Dat blijkt uit de JOB-monitor 2016.

Beide cijfers zijn ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien liggen die respectievelijk op een 7,0 en een 6,6.

JOB-monitor

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voert als belangenbehartiger van de mbo-studenten elke 2 jaar een student-tevredenheidsonderzoek uit. Voor de JOB-monitor 2016 vulde meer dan de helft van de mbo-studenten in Nederland een vragenlijst in; 76 vragen met een puntenscore. Daarbij ging het om vragen als:
  • word je goed geholpen bij het maken van keuzes tijdens je opleiding;
  • voel je je veilig op school;
  • als je weer moest kiezen, zou je dan voor dezelfde school en opleiding kiezen?
Ook konden de studenten hun school en opleiding een cijfer geven.

Uitkomsten

De uitkomsten van de monitor zijn maandag gepresenteerd. Daaruit blijkt dat Menso Alting-studenten over het algemeen zeer tevreden zijn. De studenten zijn vooral tevreden over het contact met de docenten, de toetsing en examinering en de internetvoorzieningen. Ook zijn ze bijzonder te spreken over het gegeven dat er nauwelijks lessen uitvallen. De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke verbetertrajecten worden teruggekoppeld naar de studenten. ROC Menso Alting gaat de komende jaren aan de slag met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek.