B en W Groningen voor aanleg zonnepark bij Vierverlaten

Vierverlaten - Burgemeester en wethouders van Groningen staan achter de aanleg van het zonnepark Vierverlaten. Zij stellen de gemeenteraad voor het benodigde krediet van ruim 2 miljoen euro beschikbaar te stellen. Vierverlaten kan dan nog in 2016 het eerste zonnepark binnen de gemeente grenzen worden.

Vierverlaten wordt het 12de zonnepark dat in Nederland gerealiseerd wordt. Duurzaamheidswethouder Mattias Gijsbertsen: “De gemeente Groningen wil het realiseren van zonneparken versnellen. Zonne-energie is duurzaam en betaalbaar, zonne-energie is nodig. Dit is ook nodig om de doelstelling van een energieneutraal Groningen in 2035 te kunnen halen.”

Overdragen aan inwoners

De gemeente Groningen wil zonnepark Vierverlaten binnen 5 jaar wil overdragen aan de inwoners van de stad. Dit is 1 van de middelen om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken. Ook iemand die geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen kan op deze manier bijdragen aan de energietransitie in de stad. Grunneger Power zal het park na enkele jaren overnemen van de Groningse Energie Service Compagnie (Gresco) die de financiering verzorgt. Vervolgens kunnen de inwoners van Groningen eigenaar worden door 1 of meerdere panelen aan te schaffen. Het voorgefinancierde bedrag komt hierdoor weer terug en kan opnieuw in duurzame initiatieven geïnvesteerd worden.

Eigendom gemeente verduurzamen

De Gresco heeft binnen de gemeente Groningen de taak om het eigendom van de gemeente te verduurzamen. Naast het verduurzamen van gebouwen wil de gemeente ook een voortrekkersrol spelen op het gebied van energietransitie. Zonne-energie speelt daar op stedelijk niveau een belangrijke rol in. Vandaar dat de Gresco nu ook actief is met het opzetten van nieuwe duurzame energie opwekking.

Social return

De verwachting is dat de aanleg en exploitatie van zonnepark Vierverlaten de regionale economie ten goede zal komen. Voor de aanleg en het beheer wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van regionale partijen. Zo zal Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) de stroom afnemen. Hiermee wil de gemeente Groningen ook de duurzame economie in de stad en regio verder stimuleren. Voorwaarde bij het selecteren van de bedrijven die het park gaan aanleggen en beheren zal in hoge mate de social return zijn. De aanleg van het zonnepark is een kans voor werknemers die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt om weer aan de slag te gaan en om werk te vinden in de duurzame energie-markt. De gemeente Groningen wil deze kans dan ook optimaal benutten.

8500 panelen

Het nieuwe zonnepark zal ten westen van Hoogkerk verschijnen, ten noorden van Vierverlaten en naast de spoorlijn richting Leeuwarden. Treinreizigers kunnen de bouw van het park vanaf het najaar van 2016 nauwlettend in de gaten houden. Het gebied is circa 3 hectare groot. Voldoende voor de aanleg van een zonnepark met 8500 panelen. Dit kan een zonne-oogst opleveren van bijna 2 miljoen kWh per jaar gemiddeld; genoeg om te voorzien in 6% van de energiebehoefte van de gemeente of ongeveer 587 huishoudens.