Werkzaamheden aan kruising Hoofdweg/ Vossenburglaan in Meerstad

Meerstad - In Meerstad worden van maandag 13 juni tot en met vrijdag 22 juli reconstructiewerkzaamheden verricht aan de kruising Hoofdweg/ Vossenburglaan.

Met deze werkzaamheden krijgt het verkeer vanuit Groningen een eigen voorsorteervak om linksaf de Vossenburglaan in te slaan. Ook wordt de oversteek voor fietsers veiliger gemaakt door het aanbrengen van middengeleiders.

Faunaduiker

Naast deze werkzaamheden ten behoeve van menselijk verkeer wordt de oversteek voor diverse dierlijke bewoners veiliger gemaakt; door een faunaduiker te maken onder het fietspad en de Hoofdweg door, als verbinding tussen de Borgsloot en het woongebied.

1 rijstrook beschikbaar

In de 6 weken waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden, zal er steeds tenminste 1 rijstrook beschikbaar zijn op de Hoofdweg. Het verkeer wordt met behulp van verkeerslichten begeleid. Met deze werkzaamheden wordt de toegang aangepakt richting de nieuwste wijk van Meerstad, Tersluis. Enkele jaren geleden zijn de andere 3 kruispunten op de Hoofdweg richting Meeroevers, de eerste wijk van Meerstad, al gereconstrueerd.