Europees Investeringsfonds EIF investeert in Carduso Capital

Groningen - Het Europese investeringsfonds EIF investeert in Carduso Capital, een investeringsfonds voor innovatieve bedrijven die voortkomen uit de RUG en/ of het UMCG.

Carduso Capital heeft daarmee een totaal fondsvolume gekregen van ruim 31 miljoen euro.

Investeren in jonge bedrijven

Carduso Capital, een initiatief van RUG en UMCG, vindt het belangrijk om te investeren in jonge en/ of vernieuwende bedrijven die aan het begin staan van hun ontwikkeling, soms hun product nog niet op de markt hebben gebracht maar al wel bewezen technieken hebben ontwikkeld.

Vroege-fase-investeerder

Carduso Capital treedt op als vroege-fase-investeerder en wil daarin actief samenwerken met andere investeerders. Op die wijze wil Carduso Capital ook anderen interesseren om in de Groningse innovatiekansen te investeren. De initiatiefnemers en fondsmanagers zijn blij met de toetreding van het EIF, onderdeel van de Europese InvesteringsBank (EIB Group), in Carduso Capital.

Jan de Jeu

Vice-voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Jan de Jeu: “Door toetreding van het EIF wordt het economisch klimaat waarin startende ondernemers kunnen groeien en bloeien aanzienlijk versterkt. Goede ideeën alleen zijn niet genoeg, net zoals geld alleen niet genoeg is. Dingen gaan pas lopen als je deze beide kunt combineren. Carduso Capital kan hier een substantiële bijdrage aan leveren en is een stimulans voor de noordelijke en landelijke economie.”

Patrick Brouns

Gedeputeerde Patrick Brouns van Ondernemerschap en Innovatie ziet in Carduso Capital kansen voor nieuwe werkgelegenheid. "Door te investeren in Carduso Capital geeft het EIF aan dat ze belangrijke kansen ziet voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid in de innovatieve sector in onze regio. Met het toegenomen fondsvermogen is Carduso een belangrijke investeerder, waarmee de kennis van het Groninger wetenschapscluster rondom de RuG en het UMCG omgezet kan worden naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Daarmee wordt het fonds een zeer belangrijke aanjager van nieuwe economische activiteiten in de regio."

EIF

Voor het EIF is de toetreding in Carduso de eerste investering in Nederland in wat men 'Technology Transfer' noemt. EIF Head of Technology Transfer Piyush Unalkat: ”Deze voor ons nieuwe samenwerking met Carduso Capital richt zich op een investeringsfase waarvoor in de markt vaak lastig middelen te vinden zijn. Carduso speelt een waardevolle rol in het helpen financieren van start-ups en spin-offs waardoor groei en innovatie in Nederland wordt gestimuleerd. Het EIF is verheugd met Carduso Capital te kunnen samenwerken en zet zich in voor het ondersteunen van innovatieve MKB bedrijven in Europa.”

Economische grondslag

Frits Kok, één van de fondsmanagers, benadrukt de economische grondslag van het fonds. “Het EIF acht de onafhankelijkheid van het fondsbeheer ten opzichte van de investeerders essentieel. Economische relevantie en rendement voor de investeerders zal leidend moeten zijn in de investeringsafwegingen.”

Investeerders

De investeerders in Carduso Capital zijn de RUG, het UMCG, het Europees Investeringsfonds EIF, Investeringsfonds Groningen IFG, de NOM, en De Friesland Participatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar.