Woningcorporaties sluiten afnameovereenkomst met WarmteStad

Groningen - De 4 grote woningbouwcorporaties in de stad Groningen - Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters - hebben woensdag hun handtekening gezet onder een afnameovereenkomst met WarmteStad. De overeenkomst betreft de aansluiting op het Warmtenet Noordwest.

Het Warmtenet Noordwest zal duurzame, betaalbare en lokale warmte leveren aan meer dan 10.000 huishoudens en bespaart daarmee jaarlijks 19.800 kiloton CO2. Het warmtenet is een project van WarmteStad, het gezamenlijke duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Het is de bedoeling om in 2018 de eerste warmte te leveren aan woningen in Paddepoel en Selwerd en aan kennisinstellingen op Zernike.

Lagere energierekening

Wethouder Mattias Gijsbertsen: "Dit is een heel belangrijke stap. Voor het starten van het project hebben we minstens 3500 huishoudens nodig. Dat is hiermee gegarandeerd. Door dit project krijgen duizenden huurders van sociale huurwoningen in Groningen betaalbare en duurzame energie. Het overgrote deel van hen zal een lagere energierekening krijgen."

Besluitvorming

Eind april stelden B en W de gemeenteraad voor te starten met het warmtenet. Op 8 juni neemt de raad een besluit over het project Warmtenet Noordwest. Parallel aan besluitvorming in de gemeenteraad loopt eenzelfde proces via de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen (besluit op 7 juni).

Warmtenet Noordwest BV

Na besluitvorming wordt Warmtenet Noordwest BV opgericht, de uitvoerings- en exploitatieorganisatie opgezet en het werk aanbesteed. Vervolgens kan begonnen worden met de uitvoering. De eerste warmtelevering zou dan in 2018 kunnen plaatsvinden.