Vierde editie Noorderpoort Zomerschool in Groningen

Groningen - Noorderpoort heeft voor de vierde keer een zomerschool georganiseerd. Met dit jaar voor het eerst ook een cursus Engels.

Noorderpoort heeft de zomerschool 3 jaar geleden in het leven geroepen. De zomerschool is bedoeld voor nieuwe en bestaande studenten van Noorderpoort die moeite hebben met rekenen. Deelnemers kunnen hun kennis bijspijkeren of een achterstand inhalen.

Examenvakken

De algemene vakken rekenen, Nederlands en Engels zijn examenvakken en dienen door de studenten met goed gevolg afgerond te worden. Op Noorderpoort Zomerschool volgen studenten in de periode van 6 tot en met 13 juli een cursus van 6 dagdelen - 09.00 tot 13.30 uur . Verder wordt nog een korte cursus rekenen gegeven tijdens de nazomerschool in de laatste week van de zomervakantie.

Kleine groepen

Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 15 studenten, zodat de docent veel persoonlijke aandacht kan geven. Tijdens de lessen is veel ruimte voor het stellen van vragen en er kan veel geoefend worden.

Taal- en rekenondersteuning

De zomerschool is een onderdeel van TRON: Taal- en Rekenondersteuning van Noorderpoort. Plaats van handeling is de locatie Van Schendelstraat in Groningen. Toekomstige en huidige studenten van Noorderpoort die moeite hebben met rekenen, Nederlands of Engels kunnen zich aanmelden vóór 27 juni via tron@noorderpoort.nl of via een studieloopbaanbegeleider of intaker.