8,2 miljoen euro voor ontwikkeling omgeving Groningen Airport Eelde

Eelde - Gedeputeerde Staten van Drenthe willen 8,2 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van de omgeving van Groningen Airport Eelde.

Dat blijkt uit het door GS vastgestelde investeringskader gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde 2016-2020. Dit kader is een uitwerking van de eerder vastgestelde Ontwikkelvisie luchthavenomgeving GAE. GS zien kansen om het gebied rondom de luchthaven in Eelde een economische impuls te geven. De financiële bijdrage is bedoeld voor de ontwikkeling van het Energielandgoed, de logistieke Hub Flora Holland, de verbetering van de kwaliteit van de vestigingslocatie, herbestemming van provinciaal monument voormalige Rijksluchtvaartschool en een Living Lab.

Collegeprogramma

"Een van de speerpunten uit het collegeprogramma is het geven van een economische impuls aan Drenthe en het terugdringen van de werkloosheid met toekomstbestendige banen en vernieuwend ondernemerschap", weet gedeputeerde Cees Bijl. "Dit doen we samen met onze partners. Met deze investering wil het college een investering van rond de 50 miljoen euro realiseren. Het versterken van de vestigingsfactoren stimuleert nieuwe bedrijvigheid in de luchthavenomgeving en leidt tot meer werkgelegenheid in de regio."

Energielandgoed

Het concept Energielandgoed zal bestaan uit een zonneakker, biomassateelt, kleinschalige tuin- en energiebouw, een recreatieve route en experimenten op het gebied van energie-infrastructuur en –netwerkbeheer.

Logistieke Hub FloraHolland

De strategische locatie van FloraHolland Eelde, de beschikbare ruimte, de op transport en logistiek ingespeelde serviceorganisatie en de aanwezigheid van geconditioneerde opslagruimten bieden mogelijkheden voor het uitbouwen van de functie als logistieke hub voor stedelijke en regionale distributie.

Kwaliteit vestigingslocatie

De vestigingslocatie voor bedrijven rondom Groningen Airport Eelde kan een kwaliteitsimpuls gebruiken. Door te investeren in herbestemming, energie en bereikbaar krijgen de werklocaties in de luchthavenomgeving een opwaardering. Dit sluit goed aan bij het provinciale beleid voor herbestemming van cultureel erfgoed, de Drentse Energieagenda en het provinciaal verkeers- en vervoersbeleid.

Living Lab

Het Living Lab is in 2015 opgestart in samenwerking met de gemeente Tynaarlo en de Hanzehogeschool Groningen. Het Living Lab werkt onderzoeksvragen vanuit kennisinstellingen, overheden en marktpartijen uit tot toepasbare concepten. Het investeringskader wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.