UMCG boekt financieel resultaat van 5,4 miljoen euro in 2015

Groningen - Het UMCG in Groningen heeft in 2015 een positief financieel resultaat geboekt van 5,4 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van het het ziekenhuis.

De omzet in 2015 bedroeg 1,1 miljard euro. Dit is nagenoeg vergelijkbaar met de omzet in 2014. Het resultaat was in 2015 lager dan in 2014 (17,7 miljoen euro), toen het financieel resultaat positief werd beïnvloed door incidentele baten. Om zijn financieel solide positie te behouden, streeft het UMCG in de toekomst naar een gewenst resultaat van 10 miljoen euro per jaar.

Innoveren

Het jaar 2015 stond voor het UMCG in het licht van innovatieve ontwikkelingen die in de toekomst een financiële impact hebben. Om innovatieve en excellente patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding te blijven bieden, investeert het UMCG de komende jaren in een nieuw operatiecentrum, nieuwe intensive care units en een acute opnameafdeling. Ook komt er een nieuwe clusterindeling van poliklinieken, waarbij de zorg rond patiëntgroepen is georganiseerd in plaats van rond medische specialismen, zodat de zorg efficiënter en meer patiëntgericht wordt. Daarnaast treft het UMCG voorbereidingen voor de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier.

Financieel gezond blijven

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, moet de bedrijfsvoering nog efficiënter. Zo kan het UMCG èn blijven innoverenéèn financieel gezond blijven. Begin dit jaar kondigde het UMCG daarom aan in de periode 2016-2020 40 miljoen euro in kosten te gaan besparen om structureel ruimte te creëren voor zowel deze benodigde investeringen als voor toekomstige ontwikkelingen. Het resultaat van 2015 is inclusief deelnemingen. In december 2015 vond na een jarenlange voorbereiding de overname plaats van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) door het UMCG. De cijfers van het OZG zijn in 2015 voor het eerst geconsolideerd in de cijfers van UMCG.

Global Reporting Initiative

Het jaarverslag 2015 is het eerste jaarverslag waarin de jaarverslagen Onderzoek en Onderwijs, Kwaliteit en Veiligheid en Milieu zijn geïntegreerd en wordt gerapporteerd volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en de Transparantiebenchmark.