Erepenning van de Stad voor Wilma Naaijer en Bart Kempinga

Groningen - Loco-burgemeester Roeland van der Schaaf heeft zaterdag de Erepenning van de Stad Groningen uitgereikt aan Wilma Naaijer en Bart Kempinga.

De erepenningen zijn toegekend als blijk van waardering voor de grote inzet en bijdrage van Wilma Naaijer en Bart Kempinga aan de ontwikkeling van het CiBoGa-terrein en omgeving. De uitreiking vond plaats na de feestelijke opening van de derde ingang van de Boterdiepgarage.

GooldenRaand

Wilma Naaijer en Bart Kempinga namen het initiatief tot de oprichting van de ondernemersvereniging GooldenRaand en de ontwikkeling van een visie voor het gehele stadsdeel met als uitgangspunt de samenhang tussen het CiBoGa-gebied en de aangrenzende randen. Beiden waren er van overtuigd dat het gebied velerlei kansen bood en grote potentie in zich had. Daarnaast waren Wilma Naaijer en Bart Kempinga de initiatiefnemers van de tijdelijke bebouwing van het voormalige CiBoGa-terrein: het Open Lab Ebbinge, dat vele vooral jonge kunstenaars en ondernemers een onderkomen bood.

Erepenning

De Erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning is in 1940 ingesteld ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen. De verdiensten kunnen liggen op het terrein van de betrokken persoon of organisatie, maar ook op het terrein van het verenigingsleven, cultureel, maatschappelijk of sportief. Telkens moet daarbij sprake zijn van uitzonderlijke inzet en daadkracht.