Hanzehogeschool Groningen aan de top met Erasmusbeurzen

Groningen - De Hanzehogeschool Groningen heeft in het kader van het Erasmus+ programma voor het studiejaar 2016/2017 in totaal € 1.195.585 toegekend gekregen. Ze is hiermee de meest actieve hoger onderwijsinstelling in Nederland.

De Hanzehogeschool Groningen participeert sinds 1987 in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Dit programma is bedoeld om de mobiliteit van studenten, docenten en andere medewerkers in het hoger onderwijs te stimuleren. Het programma is van zeer groot belang voor de internationalisering van de hogeschool. Een steeds groter aantal studenten kiest ervoor om een deel van de studie in het buitenland te doen; daarvoor heeft de hogeschool een uitgebreid netwerk aan partnerinstellingen opgebouwd. Steeds meer docenten en onderzoekers gaan ook bij deze partners lesgeven of onderzoek doen.

Stage

Opvallend is dat ongeveer de helft van het totaalbudget bestemd is voor het toekennen van beurzen aan studenten die stage gaan lopen in een bedrijf of organisatie in een van de Europese landen. De Europese Commissie wil hiermee een goede voorbereiding van studenten op de toekomstige Europese arbeidsmarkt stimuleren. Voor hogescholen is dit altijd al een kernopdracht; de stage vormt een verplicht onderdeel van elke hbo-studie. Veel studenten kiezen ervoor om de stage bij een bedrijf of organisatie in een Europees land te doen. De uitgaande mobiliteit beperkt zich echter niet tot Europa; studenten en personeelsleden waaieren uit over de hele wereld.

Europees werkveld

De grote belangstelling voor een Europese bestemming voor studie, stage of lesgeven is niet toevallig; de Hanzehogeschool Groningen wil haar positie in het Europese hoger onderwijs en onderzoek versterken. Naast intensieve samenwerking met Europese hoger onderwijsinstellingen is samenwerking met het Europese werkveld hiervoor van groot belang.