Hanzehogeschool wint Low CarDiet Groningen 2016

Groningen - Hanzehogeschool Groningen heeft de Groninger editie van het Low Car Diet gewonnen.

Als winnaar van deze grootste mobiliteitswedstrijd van Nederland, mag de Hanzehogeschool zich het duurzaamst reizende bedrijf van Groningen 2016 noemen.  De medewerkers van de Hanzehogeschool reisden in april 58 % schoner en bespaarden 278 kilo CO2. De prijsuitreiking vond donderdag plaats in het provinciehuis in Groningen.

Low Car Diet

Low CarDiet is een wedstrijd tussen bedrijven en hun medewerkers om zo schoon, goedkoop en duurzaam mogelijk te reizen. Deze wedstrijd, die van 1 tot en met 30 april plaatsvond, was georganiseerd door Urgenda en Groningen Bereikbaar. Low Car Diet Groningen had 400 deelnemers; van 11 bedrijven en instellingen in Groningen. De bedrijven konden winnen in de categorieën 'schoonst reizende bedrijf' en 'grootste verbeteraar'. De Hanzehogeschool eindigde in beide categorieën op de eerste plaats. DUO werd tweede in de categorie 'schoonst reizende bedrijf'. De provincie Groningen eindigde op de derde plek. In de categorie 'grootste verbeteraar' werd werden Rabobank Stad en Midden Groningen en Gasunie respectievelijk tweede en derde. Voor de individuele deelnemers waren er prijzen te verdelen in de categorieën 'meeste fietskilometers', 'meeste OV-kilometers' en 'de meeste vermeden kilometers'.

Helft minder auto's in de spits

De resultaten werden bijgehouden via de online tool Carbon Manager. Daaruit bleek dat de deelnemers in april 50 % minder in de spits in de auto hebben gereden, 17 ton minder CO2h ebben uitgestoten en 16 % minder reiskosten hebben gemaakt. Veel deelnemers die anders de auto pakten, werkten meer thuis, reisden met het OV of stapten op de fiets. Meer informatie: www.lowcardiet.nl/dashboard/publiek/groningen