Daling WW en meer vacatures in Groningen

Groningen - De gemeente Groningen telde eind april 5190 WW-uitkeringen. Dat is 4,7 % van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april af met 85 uitkeringen (- 1,6 %). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 7,7 % (371) meer WW-uitkeringen.

Minder nieuwe WW

In vrijwel alle sectoren van de Groningse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Dit was vooral het geval in de uitzendsector, de bouw en de handel. Maar ook in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Het herstel komt ook tot uitdrukking in een toename van vacatures. In april nam het aantal openstaande online vacatures toe. In april staan vooral in de techniek veel vacatures open.

Sociale media

Meer vacatures en minder WW-uitkeringen bieden werkzoekenden meer kans op het vinden van werk. De manier waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden, verandert de laatste jaren in snel tempo. Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk.