Noorden steunt Noorderlicht met 100.000 euro

Groningen - Stichting Noorderlicht krijgt een éénmalige extra bijdrage van 100.000 euro van de steden Groningen en Leeuwarden, en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Noorderlicht heeft na de bezuinigingen van het Rijk vanaf 2013 een moeilijke periode achter de rug. De overheden steunen Noorderlicht nu om te zorgen dat de organisatie haar activiteiten in 2016 naar behoren kan uitvoeren. Zij willen met deze bijdrage het Rijk en de Raad voor Cultuur duidelijk maken dat zij gezamenlijk het belang van Noorderlicht onderstrepen. Noorderlicht geniet wereldfaam op het gebied van artistieke fotografie gericht op actuele, maatschappelijk relevante thema’s. Hoewel stevig geworteld in de noordelijke regio heeft Noorderlicht de afgelopen jaren zeer succesvolle toonaangevende exposities gehouden in onder meer Japan en Brazilië.

Rijkssubsidie gehalveerd

Noorderlicht is 1 van de 6 presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland én de enige in Noord-Nederland. Daarvoor ontvangt het subsidie van het rijk. Daarnaast krijgt de organisatie voor de periode 2013-2016 subsidie van de steden Groningen en Leeuwarden, en de provincies Groningen en Fryslan. Met ingang van 2013 is de rijkssubsidie echter gehalveerd. De bezuinigingen weerhielden de organisatie er niet van op hetzelfde activiteitenniveau door te gaan met de fotomanifestaties die afwisselend in Groningen en Friesland worden georganiseerd, de fotogalerie in Groningen, incidentele projecten onder andere in Drenthe en reizende tentoonstellingen over de hele wereld. De prijs die Noorderlicht daarvoor betaalde was een fors kleinere organisatie. Zo werden pr en marketingactiviteiten wegbezuinigd.

Aanvraag rijkssubsidie

Noorderlicht heeft dit jaar een aanvraag ingediend voor rijkssubsidie in de periode 2017-2020. Op 19 mei adviseert de Raad voor Cultuur het ministerie over deze aanvraag. Met hun éénmalige bijdrage aan Noorderlicht stellen de Noordelijke overheden de financiële positie van Noorderlicht veilig, waardoor de organisatie in staat is mee te dingen naar rijkssubsidie.

We the North

De gezamenlijke steun is een voorbeeld van de toegenomen samenwerking tussen de noordelijke overheden op het gebied van kunst en cultuur. Het Noorden wil de komende periode experimenteerregio worden. De plannen daarvoor liggen klaar en staan beschreven in het programma ‘We the North’. Centraal staan daarbij het geografisch opschalen van programma’s die bewezen effectief zijn, het stimuleren van innovatieve en interdisciplinaire programma’s op noordelijke schaal, pr en marketing gericht op een groter geografisch bereik (regionaal, nationaal, internationaal) en het verbinden van cultureel aanbod met maatschappelijke sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en bedrijfsleven op regionale en Noordelijke schaal.

Belvedère

De jaarlijkse Fotomanifestatie Noorderlicht vindt dit jaar plaats in Museum Belvédère in het Friese Oranjewoud d. De manifestatie begint zondag 22 mei. Het vervolg is begin 2017 in Leeuwarden te zien. De manifestatie in Museum Belvédère valt deels samen met het Oranjewoudfestival voor muziek, theater en dans. Beide organisaties sloegen de handen ineen om met deze gezamenlijke opzet nieuw publiek te trekken.