Studenten Hanzehogeschool Groningen blijven tevreden

Groningen - Studenten van de Hanzehogeschool Groningen geven hun studie het rapportcijfer 7,4. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2016.

Bij 18 van de 81 opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen is de hoogste studenttevredenheid (studie algemeen) gemeten, dit ten opzichte van gelijke opleidingen in Nederland. Ruim 12.000 Hanze-studenten (46 %) vulden de NSE in, binnen het hbo was de gemiddelde respons 42 %.

Derde plek

Studenten van de Hanzehogeschool zijn – net als voorgaande jaren- tevredener dan de gemiddelde hbo-student in Nederland. De Hanzehogeschool staat op een derde plek van de grotere hogescholen in Nederland en blijft de hogeschool met de meest tevreden studenten van Noord-Nederland. Het gemiddelde waarderingscijfer van de studenten beweegt zich daarmee omhoog. De Hanzehogeschool behaalt binnen de sector Gedrag en Maatschappij het hoogste percentage studenttevredenheid ten opzichte van de overige grotere hogescholen.

Sfeer, stage en samenwerking

Als het gaat om het onderwijs zijn de studenten in 2016, net als in 2015, het meest tevreden over de sfeer op de opleiding, wat zij tijdens hun stage hebben geleerd en de samenwerking met anderen.

Aandachtspunten

Naar aanleiding van de NSE 2015 waren de aandachtspunten voor studiejaar 2015 – 2016 toetsing en beoordeling, voorbereiding beroepsloopbaan en studiebegeleiding. De studenttevredenheid over deze aandachtspunten blijft stabiel. Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur: “We zijn heel tevreden met de resultaten. ‘De onderwijsevaluaties’ is een van de onderwerpen die we verder willen verbeteren. Dit gaan we samen met de opleidingen en de studenten oppakken.” De resultaten van de NSE 2016 zijn te vinden op www.studiekeuze123.nl.