Fietsonderzoek gemeente Groningen: waardering stijgt licht

gRONINGEN - Het gemiddelde rapportcijfer voor fietsen in de stad Groningen is licht gestegen: van een 6,9 in 2015 naar een 7,0 in 2016. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek via het Stadspanel van Onderzoek & Statistiek Groningen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste mensen vooral fietsen omdat het sneller is, goedkoper dan andere vervoerswijzen is en goed voor het milieu is. Vooral gezondheid (86%) wordt als belangrijk item genoemd.

Fietsenstalling

De diefstal van fietsen blijft een aandachtspunt: 10 % van de respondenten had hier in 2015 mee te maken, waarvan 5 % zelfs meerdere keren. Een ander probleem vormt het stallen van fietsen. Vooral het stallen in de binnenstad en bij de treinstations wordt negatief beoordeeld. Voor de gemeente wordt hiermee bevestigd dat het stallen van de fiets dit jaar een belangrijk aandachtspunt moet zijn. Zo gaat de gemeente ‘fietsstewards’ aanstellen die fietsers gaan wijzen op de juiste stallingsplekken in het centrum en bij het station. Ook komt er een campagne om het fietsend publiek te wijzen op de stallingsvakken die op veel plaatsen in het centrum zijn en op de aanwezigheid gratis bewaakte fietsenstallingen.

Verkeersonveilig

Respondenten is ook gevraagd naar de locatie die zij als onveilig ervaren. De locaties die hierbij het meest worden genoemd zijn: de Korreweg, de Westerhaven (kruising met Westersingel en A-straat), de Vismarkt en de Wilhelminakade. Voor de Korreweg bestaan plannen om er een fietsstraat van te maken, de kruising Wilhelminakade-Prinsesseweg wordt verkeersveiliger gemaakt en de kruising bij de Westerhaven ondergaat een metamorfose als de plannen uit de Binnenstadsvisie worden uitgevoerd.

Eigen ongeschreven regels

Dat Fietsstad Groningen zo zijn eigen ongeschreven regels heeft blijkt ook uit het onderzoek. Respondenten van buiten de stad vinden het fietsen in de stad op vele fronten spannender, ingewikkelder en minder overzichtelijk dan de fietsers uit de stad die het al jaren gewend zijn. Vooral het fenomeen ‘alle richtingen tegelijk groen’ springt er hierbij uit. Ook aan dit (bijna) typisch Gronings fenomeen zal de gemeente dit jaar meer aandacht gaan besteden.

Groninger Gezinsbode