Publiek voelt zich veilig tijdens uitgaan in Groninger binnenstad

Groningen - Slechts een klein deel (17 %) van de bezoekers van het cameragebied in de Groninger binnenstad voelt zich wel eens onveilig tijdens het uitgaan. In de Kromme Elleboog en omgeving ligt dit met 3 % nog lager.

Dit blijkt uit onderzoek van bureau INTRAVAL naar de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek in Groningen. In 2006 heeft INTRAVAL een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Destijds voelde 28 % van de bezoekers van het cameragebied zich wel eens onveilig tijdens het uitgaan. Dat is beduidend meer dan de 17 % uit de huidige meting.

Daling in onveiligheidsgevoelens

De daling in de onveiligheidsgevoelens komt onder andere doordat het uitgaanspubliek nu ouder is en voor een groter deel uit mannen bestaat. Het zijn namelijk met name jongeren en vrouwen die zich onveilig voelen tijdens het uitgaan. Een mogelijk andere verklaring voor de daling van de onveiligheidsgevoelens is de aanzienlijke daling van het slachtofferschap. In het huidige onderzoek zegt 13 % van de bezoekers van het cameragebied hier in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer te zijn geweest van agressie, geweld of vandalisme, terwijl dit in het vorige onderzoek nog 48 % bedroeg.

Leeftijdsgrens verkoop alcohol

In vergelijking met het vorige onderzoek zijn jongeren onder de 18 jaar gedurende de uitgaansuren in veel mindere mate aanwezig in het cameragebied. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verhoging van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol van 16 naar 18 jaar. Veel horecagelegenheden hebben naar aanleiding van deze wijziging de toegangsleeftijd verhoogd naar 18 jaar.

Politie en portiers

Uit de huidige meting blijkt verder dat de bezoekers van beide gebieden in het algemeen van mening zijn dat er voldoende politie aanwezig is, dat de politie (zeer) correct optreedt en dat de houding van de politie (zeer) vriendelijk is. Daarnaast vinden de bezoekers van beide gebieden het optreden van portiers (zeer) correct. Wel geven ze aan dat ze zich waarschijnlijk nog veiliger voelen als de politie en/ of horeca maatregelen treft tegen dronken c.q. aangeschoten personen. Het kan hierbij gaan om het aanspreken op hun gedrag en het verwijderen uit de horecagelegenheid.

Opdracht gemeente

Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL heeft het onderzoek naar de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek in Groningen uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen. Om de veiligheidsbeleving in kaart te brengen zijn 301 bezoekers geenquêteeerd die een goede dwarsdoorsnede vormen van het uitgaanspubliek in de Groningse binnenstad. Naast het cameragebied - bestaande uit Grote Markt, Poelestraat, Peperstraat en Gelkingestraat - is ook het uitgaansgebied in en rondom de Kromme Elleboog in het onderzoek meegenomen.