Enquête onder Stadjers over gemeenteraad

Groningen - De gemeenteraad van Groningen onderzoekt met de online enquête ‘Stad & Raad’ wat Stadjers van hem vinden. Alle Stadjers kunnen vanaf maandag 9 mei tot en met zondag 23 mei meedoen.

‘Stad en Raad’ onderzoekt wat Stadjers weten, meekrijgen en vinden van hun gemeenteraad en zijn functioneren. Alle ruim 9000 leden van het Stadspanel krijgen de vragen in hun mailbox. Maar omdat het een open enquête is, kunnen alle Stadjers aan de enquête meedoen. Dat kan via www.os-groningen.nl. Dat is de website van Onderzoek & Statistiek Groningen, het onderzoeksbureau van de gemeente Groningen. Dat voert het onderzoek uit in opdracht van de Griffie van de gemeenteraad.

Interesse

De enquête stelt vragen over onder meer de interesse in en betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek en de ervaringen van Stadjers in hun contact met raadsleden. Er staan verder stellingen in over het functioneren van de raad en de 39 raadsleden. Stadjers kunnen de raad adviezen en ideeën meegeven.

Communicatie

De resultaten zijn in ieder geval van belang voor de communicatie over de gemeenteraad vanuit de gemeente. Ook daarover gaat een aantal vragen. Want hoe komen de Stadjers aan hun informatie over de raad?

Stadspanel

Het is niet voor het eerst dat de Groninger gemeenteraad een enquête gebruikt om informatie uit de Stad te halen. Vorig jaar schakelde de raad het Stadspanel in om de meningen van Stadjers over de toekomst van het Noorderplantsoen te peilen.