Vaker gezondheidsklachten door aardbevingen

GRONINGEN -  Groningers die meervoudige schade ondervinden door de gaswinning, hebben vaker last van specifieke gezondheidsklachten.

Het gaat vooral om irritatie, slapeloosheid en concentratieproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van Tom Postmes en Katherine Stroebe van de RUG. Het onderzoek, dat vrijdag gepresenteerd werd, richt zich op de gevolgen van aardgaswinning, in het bijzonder voor de gezondheid, het veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van Groningers. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. Er zijn vragenlijsten afgenomen bij ongeveer 5000 Groningers. Uit het onderzoek bleek ook dat Groningers nog wel erg trots en tevreden zijn over de plek waar ze wonen. Postmes en Stroebe adviseren om de gezondheid en weerbaarheid van Groningers die gedupeerd zijn te versterken. Door meer aandacht te besteden aan de sociale omgeving van de gedupeerde inwoners wil Hans Alders hierop inspelen. Dat gebeurt via de zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’. Ook wil hij op deze manier een snellere inventarisatie van de schades door bevingen. Het verdere onderzoek loopt nog tot eind 2017. In totaal worden zeven vragenlijsten afgenomen.