1800 zonnepanelen op dak MartiniPlaza

Groningen - Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen en directeur Willem de Kok van MartiniPlaza hebben donderdagochtend een eerste zonnepaneel op het dak van MartiniPlaza geïnstalleerd. Hiermee is de aftrap gegeven voor het plaatsen van 1800 zonnepanelen op het dak van MartiniPlaza.

De zonnepanelen kunnen gezamenlijk een vermogen van 415.000 Kwh opwekken. Ter vergelijking: dit is voldoende voor circa 100 huishoudens. MartiniPlaza kan hiermee grotendeels in de eigen stroomvoorziening voorzien.

Cofinanciering

Om het zonnedak te kunnen realiseren krijgt MartiniPlaza een lening van de gemeente Groningen. Deze vorm van cofinanciering helpt andere partijen te verduurzamen. Bij de gemeente zelf is de Groningse Energie Service Compagnie (Gresco) hier al een tijdje mee bezig. Martiniplaza is de eerste externe partij waarmee de Gresco, en dus de gemeente, samenwerkt. Het gemeentebestuur verstrekt de lening omdat het plan voor het zonnedak past in het streven van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. MartiniPlaza moet de lening binnen 5 jaar terugbetalen. Dat is volgens B en W geen probleem aangezien Martiniplaza door de energiebesparing geld bespaart.

Voortrekkersrol gemeente

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor de Verandering’ heeft het college van B&W aangegeven dat de gemeente Groningen een voortrekkersrol heeft in de taakstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente Groningen geeft het goede voorbeeld, helpt anderen bij verduurzaming en reikt actief mogelijkheden aan. Zodoende is Groningen experimenteergebied voor duurzame innovatie. Cofinanciering en een creatieve omgang met regelgeving en voorwaarden bieden daarbij mogelijkheden.