'Amoras, The Making Of' in Nederlands Stripmuseum

Groningen - In Het Nederlands Stripmuseum in Groningen is maandag de expositie 'Amoras, The Making Of' geopend. Deze expositie is samengesteld door het Belgisch Stripmuseum in Brussel.

'Amoras' is een spin-off van de bekende Suske en Wiske-reeks. De strip deed bij de lancering in 2013 veel stof opwaaien. De meningen waren nogal verdeeld over deze uiterst volwassen interpretatie van de populaire jeugdstrip.

Charel Chambré

Over het tekenwerk van Charel Cambré (1968) waren stripliefhebbers het wel unaniem eens: dat is van hoge kwaliteit. Het werk van Cambré staat dan ook centraal in deze expositie. Aan de hand van zijn originele schetsen en tekeningen krijgt de bezoeker inzicht in het scheppingsproces van de strip.

Amoras

'Amoras' is een opmerkelijke strip. Het is weliswaar niet ongewoon dat er van succesvolle stripseries een spin-off of subreeks wordt gemaakt. Het scenario van Marc Legendre (1956) wijkt echter sterk af van de oorspronkelijke reeks. De toonzetting is duidelijk volwassener en de thema’s zijn duisterder. Er wordt gevloekt en er zit een flinke portie geweld in de verhalen. Suske en Wiske zijn ouder en ze worden door Cambré realistischer getekend.

Teletijdmachine

De verhalen vinden plaats op een eiland dat voor het eerst opdook in het Suske en Wiske-album 'Op het eiland Amoras' (1947). De nieuwe avonturen spelen zich af in de toekomst, om precies te zijn in 2047 (100 jaar later). Suske en Wiske komen daar terecht door de teletijdmachine van professor Barabas wanneer Lambik en Jerom het internet daarop proberen aan te sluiten. Ze hopen dat daarmee de hele wereld kan terugkeren naar de tijd voordat de crisis begon. Op Amoras wordt Wiske van Suske gescheiden. Suske gaat naar haar op zoek en krijgt daarbij hulp van het nieuwe personage Jérusalem.

Op zichzelf staande reeks

Ondanks het duistere karakter werd Amoras een groot succes. En hoewel de 6 nu verschenen albums een op zichzelf staande reeks vormen, komt er dit najaar méér van Amoras. De expositie loopt tot en met 30 juni.