Groningen plust met creëren werkplekken voor mensen met arbeidsbeperking

Groningen - Mensen met een beperking vinden vaak moeilijk werk, maar in Groningen gaat het makkelijker dan in de rest van Nederland. "We zitten landelijk gezien in de kopgroep", stelt wethouder Roeland van der Schaaf tevreden vast.

Het aantal werkplekken binnen de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd. In plaats daarvan hebben overheden en werkgevers afspraken gemaakt over werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Plus van 50 %

Zo moeten Stad en ommeland in 2025 liefst 5000 werkplekken hebben gecreëerd. "We zijn op de goede weg", concludeert Van der Schaaf, tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio. In Stad en ommeland kwamen er namelijk 1400 zogenaamde ‘moeilijke banen’ bij. De doelstelling was 935. Een plus van 50 %.

Publieke instellingen

Het werk werd vooral gevonden bij het bedrijfsleven. "De volgende uitdaging is de overheid en andere publieke instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen", zegt Van der Schaaf. "Hier en daar mag wel een stap extra gezet worden. We moeten hier ook in de toekomst stevig op inzetten, want het blijft niet vanzelf goed gaan."