Impuls voor wijkmarkt Paddepoel

Groningen - Winkeliersvereniging Paddepoel en de gemeente Groningen willen de wijkmarkt in Paddepoel een stevige boost geven.

Het aantal kramen op de markt is de voorbije periode flink teruggelopen. Reden voor een aantal marktondernemers en de winkeliersvereniging de wijkmarkt opnieuw te starten.

De gemeente Groningen ondersteunt dit initiatief door nieuwe marktondernemers te benaderen.

De gemeente streeft ernaar dat de markt in Paddepoel de komende periode op woensdag minimaal 8 kramen telt.

De markt in Paddepoel is de afgelopen jaren teruggelopen door de verplaatsing van de markt, leegstand in het winkelcentrum en het verdwijnen van een tweede supermarkt. Hierdoor was het voor de ondernemers niet meer voldoende rendabel.

De gemeente vindt de markt echter belangrijk voor de winkelcentrum en voor de leefbaarheid in de wijk. Daarom is voor geïnteresseerde ondernemers een stimuleringspremie beschikbaar waarbij de marktondernemer een deel van het marktgeld terug krijgt.

Vooruitlopend op deze premie heeft een aantal ondernemers aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Het gaat om kramen met onder andere groente en fruit, vlees, zuivel en koek .