UMCG leidt groot onderzoek naar vermindering bedreiging infectieziekten

Groningen - Het UMCG coördineert een nieuw onderzoeksprogramma naar de vermindering van de bedreiging van infectieziekten.

Onderzoekers gaan na hoe mensen met een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten hiertegen beter beschermd kunnen worden. Hiervoor is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Europese Marie Curie-fonds, het UMCG en de RUG. Het aantal mensen dat bedreigd wordt door infectieziekten neemt snel toe. Mensen worden ouder, gebruiken medicijnen of zijn ziek waardoor ze vatbaarder zijn om een infectie op te lopen. Met daarbij de snelle toename van antibioticaresistentie, is het noodzakelijk om nieuwe manieren te vinden om infecties te voorkomen, op te sporen en te behandelen.

Pronkjewail

Onderzoekers van 9 verschillende afdelingen werken in dit onderzoek samen. Internist/ infectioloog Ymkje Stienstra van het UMCG coördineert het internationale project, Pronkjewail genaamd. Zij doet dit samen met Jan Maarten van Dijl, Alex Friedrich en Rosie Jordanova van de afdeling microbiologie.

16 internationale promovendi

Voor het project, dat 5 jaar duurt, worden bij het UMCG 16 internationale promovendi aangesteld. Zij onderzoeken onderwerpen als vaccinatie en preventie, het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van infectieziekten, en de effecten van behandeling op het microbioom, het geheel van micro-organismen in het maag-darmstelsel.