Waterpunten in Selwerd

GRONINGEN - Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen heeft donderdag twee openbare watertappunten in gebruik genomen. Deze watertappunten bevinden zich in en naast - bij de sportvelden - de Vensterschool in Selwerd.

Met de ingebruikname van de watertappunten wordt de negen maanden durende Drink Water-campagne in de wijk Selwerd afgetrapt. De campagne is bedoeld om het groeiende probleem van overgewicht onder jongeren een halt toe te roepen.

De campagne is voor een groot deel in de wijk Selwerd zelf vormgegeven. Onder de noemer ‘Groningen Fit’ doet bijna iedereen mee die in de wijk met jongeren en hun ouders in aanraking komt.

In de komende periode worden ook enkele andere openbare waterpunten geopend in de stad