Fractie Woldhuis vanaf nu ‘100% Groningen’

Groningen - 100% Groningen is de naam van de nieuwe partij van het Groninger raadslid Marjet Woldhuis.

Deze naam voldoet volgens Woldhuis aan de uitgangspunt voor de naam voor de nieuwe lokale partij: positiviteit, daadkracht en betrokkenheid. Woldhuis stapte ruim een maand geleden uit de Stadspartij en kondigde aan een nieuwe partij te beginnen.

Krachten bundelen

„Na mijn opstappen bij de Stadspartij ben ik door veel mensen benaderd die, net als ik, van mening zijn dat het tijd is dat er een lokale partij komt die echt de krachten uit de Groninger samenleving kan bundelen”, vertelt Woldhuis. „Geen partij die uitsluitend roept dat ze ergens tegen is maar een partij die vanuit een positieve grondhouding het politieke speelveld gaat veranderen. Wij kijken niet als eerste naar wat een ander verkeerd doet of wat er verkeerd gaat, wij vragen ons af wat is er nodig is in de huidige samenleving en wat de politiek daaraan kan bijdragen. Er is een cultuuromslag nodig.”

Inhoudelijke presentatie

Tijdens een inhoudelijke presentatie van 100% Groningen op maandag 9 mei maken Woldhuis en haar team duidelijk hoe zij denken deze bundeling aan Groninger kracht gestalte te kunnen geven. Woldhuis: „Als je iets wilt veranderen begin je bij jezelf. Dat is exact wat 100% Groningen gaat doen: een partij, of liever een beweging, vormen die opgebouwd gaat worden rond een vernieuwende structuur waarin alle ruimte is voor iedereen die zich met hart en ziel 100% voor Groningen wil inzetten.”