Protestactie Dwangarbeid Nee Groningen

Groningen - Dwangarbeid Nee Groningen (DANG) houdt dinsdag 26 april een protest-actie voor de ingang van de Sociale Dienst, op het Harm Buiterplein in Groningen. DANG eist de afschaffing van het repressieve bijstandsregime.

'Onder de Participatiewet worden baanloze mensen gedisciplineerd, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd', stelt DANG. 'Uitkeringsgerechtigden moeten dwangarbeiden, leven in armoede en hun privacy wordt doorlopend geschonden.' DwangArbeid Nee Groningen eist:
  • hogere uitkeringen;
  • het einde van de Inlichtingenplicht
  • het stopzetten van de 'Kansen in Kaart'- gesprekken;
  • de afschaffing van werkervaringsplaatsen, verplicht vrijwilligerswerk, reïntegratietrajecten;
  • beëindiging van het sanctioneringsbeleid;
  • een goede bestaanszekerheid voor iedereen;
  • een einde aan de propaganda van het arbeidsethos.
De protestactie duurt van 10.00 tot 12.00 uur.