Groningen wil buitenlands ondernemend talent aantrekken

Groningen - Wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen heeft donderdag de City Deal Warm Welkom Talent ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

Het doel van de City Deal Warm Welkom Talent is buitenlands ondernemend talent aan te trekken en de ruimte te geven om in Nederland te wonen, te ondernemen en te groeien. De focus ligt bij start-ups, scale-ups (snelle groeiers) en ondernemers in de creatieve sector.

Vestiging in Nederland

Steden en de Rijksoverheid gaan intensief en resultaatgericht samenwerken om vestiging in Nederland zo aantrekkelijk en zo eenvoudig mogelijk te maken. Bij het zoeken naar verbeteringen staat de beleving van de ambitieuze ondernemer centraal. Ook uitvoeringsorganisaties als de IND en RVO, en tal van andere betrokken organisaties zitten vanaf het begin aan tafel.

Ministeries en steden

De bij deze City Deal betrokken steden zijn Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. Namens de Rijksoverheid tekenden de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de City Deal.

Agenda Stad

Het kabinet heeft de ambitie de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk te versterken en Nederland in de wereldtop te houden. Hiervoor is Agenda Stad in het leven geroepen. Daar waar steden tegen grenzen aanlopen en vernieuwing en doorbraken nodig zijn komt Agenda Stad in beeld. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. De 4 steden Amsterdam, Groningen, Eindhoven en Den Haag en 4 ministeries spreken daarbij af nauw samen te werken om Nederland aantrekkelijker te maken voor ambitieuze buitenlandse ondernemers.