Gemeente Groningen wil meer Stadjers in beweging krijgen

Groningen - De gemeente Groningen wil meer Stadjers in beweging krijgen. Dat is de kern van het meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016 - 2020 dat burgemeester en wethouders van Groningen voorleggen aan de gemeenteraad.

B en W willen bovenop de reguliere sportbegroting van 22 miljoen euro jaarlijks 300.000 euro uittrekken voor sporten in de openbare ruimte (150.000 euro) en een co-financieringsfonds voor sportaccommodaties (150 duizend euro). Met het voorstel komen B en W bovendien tegemoet aan de dringende wens van de gemeenteraad en de sportverenigingen om de tarieven voor de verenigingssport niet te verhogen. Dat betekent dat er geen generieke tariefsverhoging komt. Het meerjarenprogramma omvat 33 projecten, verdeeld over 5 groepen:
  • Faciliteren van sportverenigingen;
  • Jeugd in beweging;
  • Ruim baan voor talent;
  • Sport in de openbare ruimte;
  • Sport verbindt.
Het meerjarenprogramma is in overleg met de Sportkoepel Groningen en tal van andere betrokkenen tot stand gekomen.