300.000 euro subsidie voor lectoraat Marketing Hanzehogeschool

Groningen - regeling voor toegepast onderzoek op hogescholen. De subsidie is bedoeld voor het project ‘Proof of the Pudding’.

Dit project gaat mkb-bedrijven in de foodsector door middel van praktijkgericht onderzoek in staat stellen klanten effectiever te betrekken bij productinnovatie. Middelgrote en kleine voedselondernemingen betrekken de eindconsument te weinig bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Ondernemers geven aan dat dit is vanwege een sterk technologische oriëntatie van innovatie. Door een te geringe focus op klanten en hun wensen slaan innovaties echter vaak niet goed aan en staat economische groei van de sector onder druk. De vraag van de ondernemingen is: hoe en in welke mate kunnen we de consument eerder en met meer inzicht in zijn behoeften in dit proces betrekken om deze succesvol te laten zijn?

12 mkb-bedrijven

Aan dit RAAK-project doen 12 mkb-bedrijven mee. Directeur Arno Donkersloot van Hooghoudt, 1 van de deelnemers: "De Hanzehogeschool Groningen kan nu voor me onderzoeken hoe ik zelf met een consumentenpanel zo goed mogelijk verschillende producten kan uittesten." Vanuit de Hanzehogeschool participeren het lectoraat Marketing en het lectoraat Voeding & Gezondheid. Daarnaast is het lectoraat Food Physics van Hogeschool Van Hall Larenstein betrokken.