Hanzehogeschool Groningen start met kenniscentrum Biobased Economy

Groningen - De Hanzehogeschool Groningen start nog dit studiejaar met het kenniscentrum Biobased Economy.

Binnen dit zesde kenniscentrum van de hogeschool doen lectoren, promovendi, docenten, studenten en externe deskundigen praktijkgericht onderzoek op het gebied van transitie naar een duurzame bio-economie .

Biobased Economy

Een Biobased Economy is een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen - uit gewassen en reststromen uit landbouw en voedingsmiddelenindustrie -  in plaats van op fossiele grondstoffen. Binnen deze bio-economie wordt op een andere manier naar productontwikkeling gekeken: de grondstoffen en andere onderdelen moeten later hergebruikt kunnen worden als grondstof of als component in een ander productieproces. Op deze wijze wordt beduidend minder afval geproduceerd, wat leidt tot minder vervuiling en energiebesparing.

Transitie van grijs naar groen

Europese, nationale en regionale overheden zetten al jaren in op deze transitie van een ‘grijze’ economie naar ‘groene’ (bio)economie. In Noord-Nederland zijn alle sectoren aanwezig voor een Biobased Economy. De energiesector is in Groningen en Drenthe goed vertegenwoordigd net als de agri- en foodsector in Groningen en Friesland. De totale productie van biomassa (vooral pootaardappelen en suikerbieten) is binnen Nederland het grootst in het noorden. In Emmen en Delfzijl staat de chemiesector goed op de kaart, met in Emmen het meest gespecialiseerde kunststoffencluster van Europa. De kennisinstellingen, waaronder de Hanzehogeschool Groningen, zijn al actief binnen deze sectoren. Mede daardoor heeft de Europese Commissie Noord-Nederland uitgeroepen tot voorbeeldregio in de Biobased Economy.

Samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen werkt nauw samen met het MKB en grote bedrijven om nieuwe biobased producten, processen en bedrijvigheid te ontwikkelen, zoals dat momenteel met succes binnen de Health Hub Roden gedaan wordt. Daarnaast is aan het nieuwe kenniscentrum de Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit verbonden. Dit is een leer-werk omgeving waar toegepast onderzoek en onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven, de regionale opleidingscentra als Noorderpoort en Alfa-college en de Rijksuniversiteit.