Kruisingen aangepakt op fietsroute Hoogezand-Groningen

Groningen - De kruisingen op de fietsroute Hoogezand-Groningen worden aangepakt. 

Zo wordt nieuwe markering en een rode slemlaag (afwerklaag) aangebracht. Ook worden bromfietsdrempels en nieuwe verkeersborden geplaatst en wordt de verlichting op een aantal locaties aangepast. Doel is de verkeersveiligheid op de kruisingen op de route verbeteren. De werkzaamheden gaan in totaal ongeveer 3 weken duren. De wegen en fietspaden blijven voldoende begaanbaar voor het verkeer.

Verbetering verkeersveiligheid

De provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond werken samen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen. Uit een enquête van het project blijkt dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op het fietspad tussen Hoogezand en Groningen. Het fietspad staat in de top 4 van meest onveilige fietspaden in de provincie. Om de veiligheid te verbeteren wordt de inrichting van de weg aangepast en zijn er verkeerscontroles om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag.