Verjonging in bestuur Kunstraad Groningen

Groningen - Myriam Jansen en Hanka Otte zijn zijn recent toegetreden tot het bestuur van de Kunstraad Groningen.

Met de komst van deze nieuwe bestuursleden, die zijn geworven via een openbare oproep, is sprake van 'aanvullende expertise en verjonging in de samenstelling van het bestuur'. Eind 2015 was vanwege het verstrijken van de zittingstermijn afscheid genomen van Simone Lippens.

Kunstraad Groningen

De Kunstraad Groningen verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad Groningen een adviserende taak, over culturele zaken in het algemeen en over de 4-jarige cultuurnota’s in het bijzonder. Ook het visiteren van culturele instellingen hoort hierbij.

Hanka Otte en Myriam Jansen

Hanka Otte is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen deelname aan het kunstleven en sociale cohesie. Zij was 8 jaar beleidsmedewerker cultuur voor gemeentelijke en provinciale overheid in Drenthe en is op dit moment onderzoeksdocent bij het Prins Clausconservatorium Groningen. Myriam Jansen is oud-wethouder cultuur van Meppel en heeft een management- en communicatieachtergrond.

Advisering

Met de zittende bestuursleden Hans van Maanen (voorzitter), Jaap Bos (penningmeester, benoemd voor een tweede termijn), Rika Pot en Peter Vermeulen gaan de nieuwe bestuursleden zich onder meer buigen over de advisering van de meerjarige subsidieaanvragen voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. Dit advies verschijnt op 27 mei. Later dit jaar gaat de Kunstraad Groningen op zoek naar een bestuurslid met bestuurlijk-juridische expertise en een nieuwe voorzitter. Voor deze laatste functie is goedkeuring nodig van de gemeente en provincie Groningen.