Lezing over opgravingen bij bouw Oostwand Grote Markt

Groningen - Archeoloog Jasper Huis in 't Veld geeft zaterdag 16 april een lezing over opgravingen bij de bouw van de Oostwand van de Grote Markt in Groningen. Deze lezing vindt plaats in de Martinikerk in Groningen.

Jasper Huis in ’t Veld vertelt en laat zien wat er bij de bouw is opgegraven. Hij gaat daarbij vooral in op de opgravingen tussen 2009 en 2012. Direct onder de straat lagen skeletten uit de 17de eeuw en latere perioden. Daaronder lagen veel oudere skeletten van rond het jaar 1000 en eerder. De lezing, die is georganiseerd door de Vereniging Vrienden Martinikerk, begtin om 11.15 uur. Entree: gratis.