Paddepoel start campagne Nul-op-de-Meter

Groningen - Met het versturen van een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst aan alle bewoners van de Avondsterlaan, Venuslaan, Plutolaan, Planetenlaan (laagbouw), Jupiterstraat en Marsstraat, heeft Stichting Paddepoel Energiek het startsein gegeven voor de campagne 'Nul-op-de-Meter'.

De informatiebijeenkomst vindt woensdag 13 april plaats in de Plutozaal in Groningen. Doel van de campagne is: samen maatregelen nemen om die energierekening omlaag te krijgen en Paddepoels CO2-voetstap aanzienlijk te verkleinen.

Diepgaand betrokken

7 wijkbewoners zijn al diepgaand betrokken bij de campagne. Zij werken als team, beantwoorden vragen op energiegebied, geven voorlichting over maatregelen die wel of niet goed mogelijk zijn in Paddepoelse woningen, werken rekenvoorbeelden uit en zoeken intussen naar slimme toekomstmogelijkheden voor het opwekken of opslaan van energie op wijkniveau. Na Paddepoel-Noord komen ook Paddepoel Zuid en een deel van Selwerd aan de beurt. Daarbij wil de stichting ook graag huurders betrekken. “Wij gaan heel Paddepoel een boost geven.” Nul-op-de-meter is een concept van Ekwadraat. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een eenmalige bijdrage van de gemeente Groningen. Meer informatie: www.paddepoelenergiek.nl