VBGW, Virol en Milieudienst sluiten nieuw afvalverwerkingscontract af

Groningen - Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW), Virol en de Milieudienst van de gemeente Groningen hebben een nieuwe afvalverwerkingscontract afgesloten. Uitgangspunt in de nieuwe overeenkomst is: duurzaam besparen op afvalkosten.

Commercieel directeur Freerk Potze van Virol, commercieel manager Mark Offens van Millieudienst en VBGW-voorzitter Klaas Holtman ondertekenden de overeenkomst tijdens een woensdag gehouden ondernemersbijeenkomst van VBGW in de Euroborg.

Duurzaam en besparend

“Het is fantastisch dat we duurzaamheid kunnen combineren met een scherpe prijsafspraak”, meent Klaas Holtman. “De ondernemers in Groningen West zijn gediend bij goede afspraken, maar hebben ook baat bij de vermindering van het aantal verkeersbewegingen op hun bedrijfsterrein. Daarmee zijn 2 doelen gediend: de balans en het milieu.” En daar is nog een derde voordeel aan toe te voegen, namelijk verhoogde bereikbaarheid, een belangrijk thema in de stad Groningen de komende jaren.

Overheid en bedrijfsleven

De Milieudienst is verheugd dat zij het bestaande contract met de VBGW heeft kunnen verlengen. Mark Offens: “Soms staan overheid en bedrijfsleven lijnrecht tegenover elkaar, maar steeds meer wordt een vorm van samenwerking met elkaar gevonden. Wanneer beide partijen deze samenwerking dan ook nog kunnen omzetten naar een win-win situatie kunnen we spreken van een mooi resultaat, waarbij ook een derde partij in de winst mag meedelen, namelijk het milieu.”