Thomassen à Thuessinkpenning voor Dirkje Postma bij afscheid UMCG

Groningen - Dirkje Postma is bij haar afscheid als hoogleraar longziekten van het UMCG verblijd met de Thomassen ã Thuessinkpenning. Zij ontving de penning uit handen van bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG.

Het Longfonds eerde haar door een nieuwe subsidie voor jonge talentrijke onderzoekers te introduceren: de Dirkje Postma Talent Award. Tevens werd zij benoemd tot erelid van beroepsvereniging NVALT.

Gelauwerd onderzoeker

Prof. dr. Dirkje Postma was vanaf 1980 werkzaam in het UMCG en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar longziekten. Zij gold als een van de meest prominente en gelauwerde onderzoekers van het UMCG. Zij kreeg de Spinozapremie in 2000, werd Akademiehoogleraar van de KNAW in 2007, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 2007 en kreeg eredoctoraten van de universiteiten van Sheffield en Lund. Dankzij haar onderzoek is er nu een onderscheid te maken tussen COPD en astma.

Thomassen ã Thuessinkpenning

De Thomassen à Thuessinkpenning wordt uitsluitend toegekend aan mensen die van buitengewone betekenis zijn geweest voor het UMCG of voor de geneeskunde. Het is een internationale prijs en niet alleen voorbehouden aan medewerkers van het UMCG. De penning is ontworpen en vervaardigd door kunstenaar Jan Steen. Op de bronzen penning staat een portret van Evert Jan Thomassen à Thuessink, die in 1797 als hoogleraar praktische geneeskunde in Groningen een academisch opleidingsinstituut begon. Evert Jan Thomassen à Thuessink is daarmee te beschouwen als grondlegger van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Talent Award

De Dirkje Postma Talent Award richt zich op jonge talentvolle onderzoekers. Het Longfonds wil hen stimuleren om onderzoek te doen naar longen. Met deze subsidie kunnen ze bijvoorbeeld een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. De award is een subsidie van maximaal € 200.000 gericht op innovatief longziekten-overstijgend onderzoek. Voor de komende 5 jaar wil het Longfonds ieder jaar 1 Dirkje Postma Talent Award toewijzen.