Hoogst mogelijke Nederlands-Vlaamse erkenning voor honoursonderwijs Hanzehogeschool

Groningen - De Hanzehogeschool Groningen mag van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het bijzondere kenmerk Certificering voor honoursonderwijs voeren. Als eerste van alle Nederlandse hogescholen en universiteiten.

De NVAO geeft hiermee aan dat de kwaliteit van het honoursonderwijs én de borging daarvan van significant hoog niveau zijn. ​ Citaat uit het rapport: ‘De Hanzehogeschool neemt op het gebied van het honoursonderwijs ofwel excellentieonderwijs een onderscheidende plaats in het Nederlands hoger onderwijs in.’

Hanze Honours College

Het honoursonderwijs binnen de Hanzehogeschool wordt gecoördineerd en gestimuleerd vanuit het Hanze Honours College, dat daarbij speciale aandacht schenkt aan de kwaliteit van de honoursprogramma’s. Ieder honoursprogramma is in samenwerking met het externe adviesbureau Hobéon gecertificeerd.

Honoursonderwijs

Honoursonderwijs is onderwijs dat studenten extra uitdaging biedt. Het heeft sinds een aantal jaren een vaste plek binnen het onderwijs van de gehele Hanzehogeschool. Alle 54 bacheloropleidingen bieden honoursonderwijs aan; zo kan werkelijk iedere student die meer uitdaging zoekt naast zijn eigen studie 1 of meerdere honoursprogramma’s volgen.

Multidisciplinaire teams

Binnen honoursprogramma’s wordt vaak gewerkt in multidisciplinaire teams waarin het gemeenschappelijk oplossen van complexe en reële vraagstukken uit het werkveld en de samenleving centraal staan. Voorbeelden zijn het project 'WIJS' van de gemeente Groningen, een leerwerkplaats waar studenten wijkgericht activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om jongeren te betrekken bij hun eigen buurt, en de –inmiddels jarenlange- samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork.