Koninklijke onderscheiding voor Max van den Berg

GRONINGEN - Max van den Berg is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem opgespeld door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Dit gebeurde tijdens de bijzondere Statenvergadering ter gelegenheid van het afscheid van Van den Berd als commissaris van de Koning in Groningen.

Max van den Berg is van bijzondere betekenis geweest voor de provincie Groningen en de Groningers. Hij heeft met zijn bindend vermogen mensen weten te inspireren en toonde zowel bezoldigd als onbezoldigd grote maatschappelijke betrokkenheid bij nationale en internationale vraagstukken. Van groot belang is de samenwerking met Duitsland die de provincie Groningen op initiatief van Max van den Berg is aangegaan.

Gevolgen aardgaswinning

Max van den Berg heeft zich ingezet voor de politieke, maatschappelijke en publicitaire aandacht voor de gevolgen van de aardgaswinning. Gevolgen die vooral de inwoners van de provincie Groningen direct raken. Als geen ander werd hij het boegbeeld van de bestuurlijke strijd tegen de maatschappelijke, logistieke en psychische gevolgen van het winnen van gas in het Noorden. Hij heeft zich verdiept in wat de burgers raakt en in de gevoelens die leven in de samenleving. Hij heeft het maximale gedaan om dit te duiden bij de verantwoordelijke bewindslieden.

Oxfam Novib

Als directeur van Oxfam Novib heeft Max van den Berg de organisatie op aangepast aan de veranderingen in de wereld. Armoede werd van een Derde Wereld-probleem een mondiaal probleem. Hij was als mede-initiatiefnemer direct betrokken bij het oprichten van Oxfam Internationaal.

Bestuurlijke carrière

Max van den Bergs bestuurlijke carrière startte in 1964. In 1970 werd hij op 24-jarige leeftijd (PvdA-)wethouder van de gemeente Groningen, een functie die hij tot 1978 vervulde. Aansluitend was hij tot 1986 partijvoorzitter en van 1999 tot zijn benoeming in 2007 als commissaris van de Koning, lid van het Europees parlement en leider van de PvdA-fractie in dat parlement. Onlangs werd hij benoemd tot voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling PvdA ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezing 2017.