Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO naar Roemenië voor project 'Huiswerkverblijf'

Groningen - Studenten van Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO gaan van 12 april tot en met 3 mei gezamenlijk naar Roemenië om zich in te zetten voor het project 'Huiswerkverblijf Roemenië'.

Dit project behelst de bouw van een huiswerkverblijf voor schoolkinderen in het Roemeense dorpje Tichindeal, nabij de stad Sibiu. In totaal reizen dit jaar 20 studenten van verschillende studierichtingen, zoals bouw, installatietechniek en horeca, af. In het verblijf kunnen arme kinderen uit de regio worden ondersteund met het huiswerk, krijgen zij voorlichting en staat wekelijks een warme maaltijd voor de kinderen klaar. Het is de bedoeling dat de bouw van het huiswerkverblijf dit jaar afgerond wordt.

Bijzondere samenwerking

Het project is oorspronkelijk tot stand gekomen in samenwerking met onder andere Stichting Actie Roemenië, het Leonardo da Vinci-fonds en Stichting Lamp. Het bouwproject heeft daarnaast geleid tot een bijzondere samenwerking tussen Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO. Naast de studenten gaat er dit jaar een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen mee naar Tichindeal. Deze onderzoeker zal de studenten observeren. Dit gebeurt op initiatief van het ministerie van OC&W, dat graag meer van dit soort projecten ziet.

Erasmus+

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ heeft het project 'Huiswerkverblijf Roemenië' in september 2015 beoordeeld met een ‘verygood’. Erasmus+ is voornamelijk zeer positief over de samenwerking die tot stand is gekomen tussen studenten van verschillende niveaus binnen Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO. Het project is volgens het subsidieprogramma een ‘uitstekend en voorbeeldig project voor deelnemers uit de lagere niveaus met mooie resultaten voor alle betrokkenen’. Het project verdient volgens Erasmus+ meer aandacht binnen de Europese Unie. ‘Het is een goede zaak dat men 16 deelnemers uit niveau 1 en 2 niet alleen laat begeleiden door docenten, maar vooral ook door leerlingen uit niveau 3 en 4.’