Positieve beoordeling voor masteropleiding Pedagogische Academie Hanzehogeschool

Groningen - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft deze week een positieve beoordeling uitgebracht voor de masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen.

De masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit is bestemd voor leraren die zich verder willen bekwamen in het stimuleren van talent bij alle leerlingen. Die diverse talenten moeten de leerlingen ertoe brengen om zich met meer plezier en efficiëntie steeds verder te ontwikkelen. De opleiding richt zich niet specifiek op leerlingen met problemen of excellente leerlingen, maar juist op het verhogen van de kwaliteit in elke klas. De opleiding is bedoeld voor zowel leraren uit het primaire onderwijs als het voortgezette onderwijs.

Heldere visie

Volgens de beoordelingscommissie is ‘de visie van de hbo-masteropleiding Talentontwikkeling en Diversiteit; differentiëren in de klas helder en bovendien goed vertaald naar de eindkwalificaties en de opleidingscompetenties'. Het programma is volens de commissie op overzichtelijke wijze opgebouwd. De meerwaarde van de master is volgens de commissie dat de student handvatten aangereikt krijgt om te kijken naar en te werken met complexe diversiteitsvraagstukken op verschillende niveaus, in de eigen groep leerlingen waarmee de student werkt.

Start en proeflessen

In september 2016 starten de eerste studenten aan de nieuwe masteropleiding, die in voltijd en deeltijd wordt aangeboden. Voor belangstellenden zijn er op proeflessen op 6 april, 11 mei en 8 juni.