Hanzehogeschool Groningen installeert lector Transitie Bio-Economie

Groningen - Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen installeert Rob van Haren donderdag 31 maart als lector Transitie Bio-Economie. Dit lectoraat is verbonden aan de Kenniscentra Biobased Economy en Ondernemerschap van de Hanzehogeschool.

Vanuit het lectoraat wordt gewerkt met 3 thema’s:
  • ‘Transitie Groen Ondernemerschap in Bio-Economie’, dat startende en bestaande ondernemers ondersteunt met hun verandering naar groen ondernemen;
  • ‘Transitie Groene Procestechnologie’, dat is gericht op nieuwe bioraffinageprocessen voor plantaardige inhoudstoffen;
  • ‘Transitie Groene Ingrediënten en Producten’ dat staat voor de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van plantaardige inhoudstoffen uit bioraffinageproecessen.

Rob van Haren

Dr. Ir. R.J.F. van Haren heeft een doctoraat in de theoretische biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast zijn lectoraat begeleidt hij midden- en kleinbedrijven bij ‘private label innovaties’en ontwikkelt hij voedings- en lifestyle producten. Van Haren was eerder werkzaam als directeur van Kiemkracht, een innovatie alliantie van het Productschap Akkerbouw en het InnovatieNetwerk van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast was hij hoogleraar Innovatie en kennistransfer Agribusiness’ aan de RUG.