Park & Bike: fietsenstallingen voor bedrijven op P+R Hoogkerk

Hoogkerk - Wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen, tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar, en voorzitter Henk Brink van het Trio Beter Benutten Regio Groningen-Assen hebben maandagochtend de Park & Bike op P+R Hoogkerk geopend.

Groningen Bereikbaar heeft 2 afgesloten fietsenstallingen laten plaatsen op P+R Hoogkerk. Bedrijven kunnen deze fietsenstallingen huren voor hun medewerkers. Het idee is dat deze werknemers hun auto parkeren op de P+R en per fiets hun weg vervolgen naar het werk in Groningen. DUO, Noorderpoort en het Alfa-college zijn de eerste huurders van stallingsplaatsen.

Minder files

De nieuwe fietsenstallingen op P+R Hoogkerk zijn afgesloten en bieden per stalling ruimte aan 16 fietsen. Groningen Bereikbaar heeft ze aangeschaft en deels gefinancierd uit het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. De gemeente Groningen gaat de stallingen beheren. Door gebruik te maken van de Park & Bike hebben medewerkers de mogelijkheid met de auto of de bus af te reizen naar de rand van de stad om vanaf de P+R hun rit per fiets te vervolgen. Zo zijn ze flexibel en hebben ze minder last van grote drukte in het verkeer. De Park & Bike draagt daarmee bij aan het terugdringen van files in en rond de stad Groningen.

Rij2op5

Na de opening van de Park & Bike volgde de aftrap van de landelijke fietscampagne Rij2op5. In deze campagne stimuleren bedrijven hun medewerkers om een jaar lang 2 van de 5 werkdagen de auto te laten staan en anders, bijvoorbeeld met de fiets of e-bike naar het werk te gaan. De deelnemende en geïnteresseerde bedrijven kregen maandagochtend een ontbijt aangeboden bij Grontmij. Onder hen waren medewerkers van Ikea, Menzis, Anker, RDW, Rijksuniversiteit Groningen en NDC mediagroep.