Groninger onderzoekers in de race voor Wij Inholland award 2016

Groningen - Marije Mink en Anja Kremer, derdejaars studenten van de Verloskunde Academie in Groningen, zijn met hun onderzoek naar empowerment van zwangeren en barenden in de race voor de Wij Inholland Award 2016.

Empowerment betekent dat vrouwen zich krachtig kunnen voelen tijdens de zwangerschap en baring, dat vrouwen in zichzelf geloven en eigen keuzes kunnen maken. Mink en Kremer hebben dit in opdracht van drs. C. Warmelink onderzocht.

Empowerment binnen verloskunde

Uit het literatuuronderzoek van de studenten blijkt dat er weinig bekend is over empowerment binnen verloskunde in Nederland. Daarom hebben ze een onderzoeksopzet geschreven om helder te krijgen wat verloskundig hulpverleners in Nederland verstaan onder empowerment, of zij dit toepassen en zo ja hoe. Met de uitkomsten van het onderzoek willen ze een richtlijn ontwerpen waarin punten staan hoe verloskundig zorgverleners kunnen empoweren, zodat de zwangere/ barende meer in haar kracht gezet wordt en het gevoel heeft dat zij de controle heeft. Dit onderzoek willen ze in 2017 tijdens hun afstuderen uitvoeren.

Wij Inholland Award 2016

Wij Inholland is een project dat bruggen slaat tussen het onderwijs en de praktijk, en is een podium waarop studenten de kans krijgen om hun project te presenteren. Studenten kunnen zich met een innovatief project onderscheiden van anderen. Het is essentieel dat het innovatief is op een van de thema’s gezond, duurzaam of creatief. Andere criteria zijn dat het project multidisciplinair is en dat het een toegevoegde waarde heeft voor de regio. Daarnaast is het van belang dat er wordt samengewerkt met een bedrijf, instelling of gemeente.

11 projecten

Dit jaar strijden 11 projecten om de felbegeerde Wij Inholland award 2016. Het winnende project krijgt ondersteuning op diverse gebieden om hun project verder te brengen. "Stemmen kan tot 26 mei", zegt Anja Kremer. "De 5 projecten met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde waar een pitch voor de jury moet worden gehouden. De jury kiest dan 3 projecten uit en die gaan door naar de finale. In de finale kiest het publiek wie de uiteindelijke winnaar wordt van het project. Hier willen wij natuurlijk voor in de running blijven!" Stemmen kan tot en met 26 mei via wijinholland.nl.